Compassionate Inquiry (CI)

Compassionate Inquiry – CI (dosłownie: „poszukiwanie pełne współczucia”) to podejście psychoterapeutyczne rozwijane przez lata w Kanadzie przez dr Gabora Mate. Jest to metoda opracowana i wykorzystywana do pomocy osobom z problemami zdrowia psychicznego, problemami z samooceną, traumatycznymi doświadczeniami, uzależnieniami, chorobami somatycznymi, wszelkiego rodzaju poważnymi wyzwaniami życiowymi, a także jako sposób na pomaganie ludziom w poznaniu samych siebie.

Podstawowe założenie tego podejścia mówi, że wszystkie nasze trudności życiowe kryją pod sobą nierozwiązane problemy z przeszłości. Wiele z tych problemów wynika z niezmetabolizowanych doświadczeń z dzieciństwa, z jakiegoś rodzaju traumy. Doświadczając traumy rozwijamy mechanizmy radzenia sobie z nią. Te same mechanizmy w późniejszym życiu stają się bezużyteczne i stoją nam na drodze do autentycznego JA.

W CI podchodzimy do klienta ze zrozumieniem i szacunkiem (ang. compasssion – współczucie), zadając pytania (ang. inquiry – pytanie/wgląd). Pytania, które z ciekawością szukają odpowiedzi na to co dzieje się w danym momencie i jak jest to powiązane z przeszłością. Mają one na celu odkrycie tego, czego w nas samych nie jesteśmy świadomi. Współczującą częścią jest założenie, że wszystkie te mechanizmy radzenia sobie, wszystkie te trudności, z którymi się borykamy, mają jakiś powód, dla którego nie są naszą winą. Nikogo nie można winić. Mechanizmy obronne należy zrozumieć, jednocześnie będąc dla siebie współczującym, i akceptować je takimi jakie są, patrzeć na nie z prawdziwą ciekawością i akceptacją.

CI jest somatycznym podejściem psychoterapeutycznym, które umożliwia wyrażanie stłumionych emocji i pozwala klientowi rozpoznać zinternalizowane od dzieciństwa, ograniczające go przekonania. CI pomaga przekształcić te przekonania poprzez świadomość oraz relację z terapeutą, samym sobą i obecną chwilą. Wszystko to pomaga odkryć nowe możliwości, nowy sposób bycia.

„Poznanie siebie pochodzi z przyglądania się ze współczującą ciekawością temu, co dzieje się wewnątrz.”

dr Gabor Mate

Celem dociekania opartego na współczuciu jest dotarcie do sedna historii, które ludzie opowiadają sobie, aby zobaczyć jaką historię opowiadają sobie nieświadomie, czym są te wierzenia, skąd pochodzą i poprowadzić ich do możliwości uwolnienia się od tych historii lub uwolnienia się od uścisku, jaki te historie wywierają na nich…Tym właśnie jest CI. dr. Gabor Mate